เด็กเอ๋ยเด็กดี ตะกั่วป่าพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กพรุ่งนี้รับของขวัญ ของแจก เล่นเกม ชิงรางวัลเพียบ

เปิดอ่าน 2,307 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า หลายหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนา นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต
ซึ่งในจังหวัดพังงามีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการกีฬ่า องค์กร มูลนิธิ กองทัพบก กองทัพเรือ ตำรวจ ทหาร ทุกๆกระทรวงทบวง กรม

ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปีนั้น สำหรับปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม

และในอำเภอตะกั่วป่า หลายหน่วยพร้อมแล้วอย่างเต็มที่ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเช่นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากได้ อ่านสารนายกรัฐมนตรีถึงเด็กๆทั่วประเทศ จะมีพิธีเปิดงานวันเด็ก มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ เข้าร่วมสร้างความสุขแก่เด็กๆ มีบูธร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม กิจกรรมการเล่นเกมส์ มอบของรางวัล มากมาย
จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้นำลูกหลานมาร่วมกืจกรรม พร้อมชมการแสดงออกของเด็กๆ ลูกหลาน ณ เวทีกลาง มีรางวัลแจกเพียบ

เช่นเดียวกันในทุกปี สวท.ตะกั่วป่า จะนำทีมงาน เช่น ด้านเทคนิค รายการ ข่าว ไปร่วมสร้างสีสรร ร่วมถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทางคลื่น FM 90.25 MHz เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป พร้อมมีเครื่องดื่ม ขนมแจกให้เด็กๆได้รับประทานกันด้วยตลอดงาน
และในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ”


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เด็กเอ๋ยเด็กดี ตะกั่วป่าพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กพรุ่งนี้รับของขวัญ ของแจก เล่นเกม ชิงรางวัลเพียบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281286