สวท.ยโสธร จับมือเครือข่าย จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562”ปันน้ำใจเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล”

เปิดอ่าน 2,158 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร (สวท.ยโสธร) จับมือภาคีเครือข่าย หลายภาคส่วนจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 ”ปันน้ำใจเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล” มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา10 ทุน แข่งขันหนูน้อยอ่านข่าวชิงรางวัลพร้อมของแจกมากมาย ให้ความบันเทิง ท่ามกลางบรรยายกาศสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง
วันนี้ 11ม.ค.62 นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ”ปันน้ำใจเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล” ณ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ตลอดจนให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีจ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อระอินทร์ ผอ.สวท.ยโสธร นายอินทร์ตอง คลังดงเย็น ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม เครือข่าย อปมช.ยโสธร,เครือข่ายดีเจวิทยุชุมชน,ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

หลังจากประธานกล่าวเปิดงานได้อ่านสารของวันเด็กของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา พร้อมจับสลากมอบรางวัลพิเศษให้แก่นักเรียนเข้าร่วมงาน ในโอกาสเดียวกันนี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีผลทางการศึกษาดี จำนวน 10 ทุน มอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ทางโรงเรียน และชมการกิจกรรมการแข่งขันการอ่านข่าวา”หนูน้อยอ่านข่าว” ท่ามกลางความสนุกสนานมีการแสดงความสามารถ ร้องเพลง เล่นเกมส์ สลับการตอบปัญหามากมาย อีกด้วย

สำหรับ ปี2562 นี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า”เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีความกตัญญรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ และพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติ ต่อไป
ทางด้าน จ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อระอินทร์ ผอ.สวท.ยโสธร กล่าวว่า สวท.ยโสธร ได้เห็นความสำคัญของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายจิตอาสาและผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ และได้รับความสนุกสนานตลอดจนการแสดงออกถึงความสามารถของเด็กนักเรียน อีกด้วย


ภาพ/ข่าว นายอุทัย มานาดี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวท.ยโสธร จับมือเครือข่าย จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562”ปันน้ำใจเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281278