อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำร่องในพื้นที่โคราช

เปิดอ่าน 2,157 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านวังม่วง หมู่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำแหล่งน้ำมาพัฒนาปรับปรุงฟิ้นฟูแล้วมาใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมีประชาชนให้การต้อนรับเป็นประจำนวนมาก

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเดิ่งหินตั้ง บนเนื้อที่ 60 ไร่ ความลึกเก็บกัก 4 เมตร ความจุ 542,200 ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนด้านน้ำ ในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากการกักเก็บน้ำในพื้นที่

ลุ่มต่ำประชาชนยังไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นขีดความยากจน 32,000 บาท/ปี พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 30 ไร่ ครัวเรือนได้ประโยชน์ 120 ครัวเรือน
ต่อมาได้ลงพื้นที่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย ซึ่งมีพื้นที่ 40 ไร่ ความลึก 3.50 เมตร ความจุเก็บกัก 227,500 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย เช่น ผักบุ้ง พริก ถั่วฝักยาว ผักกาดหอม คะน้า ต้นหอม ผักชี เป็นต้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 12 ไร่ ครัวเรือนได้ประโยชน์ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2และหมู่ 8 จำนวน 240 ครัวเรือน

ภาพ/ข่าว นันทวัฒน์ อุ่มพิมาย นครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำร่องในพื้นที่โคราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281266