มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม ชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (มีคลิป)

วันที่ 11 มกราคม 2019 12:50
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,889 views

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม ชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

โดยในปีนี้ มอบให้ทั้งหมด กว่า 200 ทุน รวม จำนวนกว่า 2 แสนบาท ที่บริเวณ มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม ชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โดยเป็นการจัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 13 โดยมี นายเม่งหลี กีนติยุตวงศ์ นายไพโรจน์ พากเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน บูรพาวิทยา ชลบุรี และนายกำพล วงศ์ทรายทอง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม ชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนจน คนยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้มีระบบทางการศึกษา ซึ่งถือว่าการศึกษา สามารถพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรมและมีสัมมาอาชีพ สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้

ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมาย และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม ชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) ได้พยายามเสริมสร้างโอกาสอันดีให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยการมอบทุน ได้แบ่ง เป็นทุน การศึกษาระดับชั้นอนุบาลเรียนดี จำนวน 19 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนประถมศึกษาเรียนดีเรียนดี จำนวน 33 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนอนุบาลยากจน จำนวน 19 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนประถมศึกษายากจน จำนวน 42 ทุน ทั้งหมด ทุนละ 1 พันบาท และทุนการศึกษานักเรียนสร้างชื่อเสียง อีกจำนวน 100 ทุน รวม ทั้งสิ้น 213 ทุน เป็นเงิน 2 แสน 2 พัน 9 ร้อยบาท

 

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม ชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281103