อำเภอวังโป่ง รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล (มีคลิป)

วันที่ 11 มกราคม 2019 12:37
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,005 views

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3 ช.โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

โดยในวันนี้ นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ได้ร่วมนำ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน พ่อค้าประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ออกเดินรณรงค์ ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ไปตามถนนสายวังโป่ง – ชนแดน จนถึงตัวตลาดวังโป่ง รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ที่บริเวณลานกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ก็ได้ร่วมสนองนโยบาย โครงการ รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ด้วยการจัดแข่งขันกีฬา “ท้ายดงสามัคคี เชื่อมสัมพันธไมตรี” โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด 2 สี เข้าแข่งขันคัดแยกขยะ ตามหมวดหมู่ ซึ่ง ทั้ง 2 ทีม จะต้องแบ่งแยกขยะให้ถูกต้องมากที่สุด ถึงจะเป็นผู้ชนะ

นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น แข่งวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน แข่งทำลายกับระเบิด แข่งผลัดกันสวย แข่งแชร์บอล ฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว เดชา มลามาตย์ มนสิชา คล้ายแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : อำเภอวังโป่ง รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281095