การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (มีคลิป)

วันที่ 10 มกราคม 2019 6:44
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,238 views

เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้งนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

นาย ไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การประชุม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขั้นตอนประการแรกเลยเราก็ต้องมีการประชุมชี้แจงส่วนที่เกี่ยวข้องในสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งเป็นบุคคลสำคัญซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดในส่วนของภูมิภาคของกรรมการการเลือกตั้งจะทำหน้าที่ในการเตรียมคนในการเตรียมการเลือกตั้งและการเลือกตั้งทุกครั้งต้องใช้คนหลายแสนคนในการจัดการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องเตรียมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในการเกษตรและตั้งรวมทั้งวิทยากรจะทำหน้าที่ในการฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้เข้าไปทำหน้าที่ฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีทุกบ้านทุกหมู่บ้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง วันนี้เป้าหมายกลุ่มแรกคือผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ การเตรียมการตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรจะพิมพ์ยังไงลักษณะเป็นอย่างไร การรายงานผลทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการต้องใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อความรวดเร็วต้องทราบให้เร็ว รายงานผลให้กับพี่น้องประชาชนทราบการเตรียมการจัดการและการป้องกัน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/280383