เตรียมพร้อม! กองทัพเรือเตรียมความพร้อม เพื่อรับสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”

เปิดอ่าน 1,524 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) ได้ สั่งการให้ทุกหน่วยกำลังของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ดังนี้  1. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาค 1 (ศบภ.ทรภ.1) แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอหรือสั่งการ และดำเนินการตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (นบภ.ทร.) ในพื้นที่ทัพเรือภาค 1  2. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาค 2 (ศบภ.ทรภ.2) ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งอำนวยการปฏิบัติ และแจ้งหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมทั้งสั่งการให้หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาค 2 (มวก.ทรภ.2) เตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย โดยให้สามารถปฏิบัติงานในทะเลติดต่อกันอย่างน้อย 10 วัน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมงให้นำเรือประมงกลับเข้าฝั่งและให้ติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิด และแจ้งหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 (ศรชล.เขต2) ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 3. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาค 3 (ศบภ.ทรภ.3) สั่งการให้เตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที

 

หรือหากได้รับการร้องขอ โดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย 4. ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ศบภ.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.) สั่งการให้เตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที หรือหากได้รับการร้องขอ และจัดเตรียมถุงยังชีพกองทัพเรือให้กับหน่วยต่าง ๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

กองประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ / กรมอุตุนิยม วิทยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เตรียมพร้อม! กองทัพเรือเตรียมความพร้อม เพื่อรับสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/277723