จ.นนทบุรี สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 สะสม 7 วัน

เปิดอ่าน 1,544 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

จ.นนทบุรี สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 สะสม 7 วัน  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ของจังหวัดนนทบุรี คือ เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 43 ครั้ง , มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 38 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอหรือผู้แทน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรต่างๆ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินคดีเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 รวมถึงสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ต่อไป

 

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (สะสม 7 วัน : ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) ของจังหวัดนนทบุรี คือ เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 43 ครั้ง , มีผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 38 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย

 

เวลา 10.30 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และแถลงข่าวผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ในภาพรวมของประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้เข้าร่วมประชุมของจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ VDO Conference ด้วย

 

สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง นนทบุรี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ.นนทบุรี สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 สะสม 7 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/277565