ตราด ปิดลงแล้วการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หมู่บ้านคลองจาก ร่มเย็น คัพ ครั้งที่ 17 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่

เปิดอ่าน 24 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 22.00 นาฬิกา คืนวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หมู่บ้านคลองจาก ร่มเย็น คัพ ครั้งที่ 17 พร้อมด้วยนายทศพล พรหมสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านคลองจาก เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ คณะกรรมการชมรมฟุตบอลบ้านคลองจาก และประชาชนทั่วไป

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หมู่บ้านคลองจาก ร่มเย็น คัพ ครั้งที่ 17 นี้จัดขึ่นเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านหันมาเล่นกีฬาและกระตุ้นให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านได้หันมาเล่นก๊ฬาประจําหมู่บ้านทุกปี รวมทั้งส่งเสริมการสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนเยาวชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยได้มีการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 15-30 ธันวาคมเป็นต้นมารวมทั้งหมด 46 ทีม ทุกทีมได้มีการแข่งขันมาจนจบลง มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกันหลายรุ่น มีทั้งรุ่นเยาวชน รุ่นอาวุโส รุ่นพิเศษ และรุ่นหญิง และได้ทราบผลการแข่งขันโดยมีทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ คือ ทีม หมู่ 9 บ้านคลองจาก และที่ม รองชนะเลิศ คือ ทีมหมู่ 8 บ้านคลองจาก

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด ปิดลงแล้วการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หมู่บ้านคลองจาก ร่มเย็น คัพ ครั้งที่ 17 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/276616