องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอปรางค์กู่แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด

เปิดอ่าน 213 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอปรางค์กู่แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนปรางค์กู่ นายดนัย วัฒนปราณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ และนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่ เขต1 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสภา เขตอำเภอปรางค์กู่ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ตัวแทนทีมและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 29 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย รุ่นประชนชายทั่วไป รุ่นประชาชนหญิง และรุ่นอาวุโส 35 ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ลดปัญหาของสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ จึงขอเชิญชวนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 8 – 29 มกราคม 2562 นี้ด้วย

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ  ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอปรางค์กู่แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/275020