นครแม่สอด แถลงข่าวThai-Myanmar Friendship CycLing 2019

เปิดอ่าน 22 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นครแม่สอด แถลงข่าวThai-Myanmar Friendship CycLing 2019 จัดการแข่งขันโครงการ จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019 Thai-Myanmar Bike 2019 : 20th Year Anniversary

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(.ททท.) สำนักงานตาก- นายชวรัตน์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก-นางมะติ่นติ่น ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาร์ ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน Thai-Myanmar Friendship CycLing 2019 โครงการThai-Myanmar Bike 2019 : 20th Year Anniversary -โครงการ จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 หรือ คศ. 2019 โดยมีการแถลงข่าวที่ ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ต้องมีบทบาทในการร่วมกิจกรรม นั้น ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เดินทางมาร่วมงาน แถลงข่าว พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน- อปท.และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน กว่า 100 คน

โดยจะมีการเปิดรับสมัครนักปั่นจักรยาน Thai-Myanmar Friendship CycLing 2019 โครงการ จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา Thai-Myanmar Bike 2019 : 20th Year Anniversary ที่หอการค้าจังหวัดตาก(แม่สอด) ซึ่งจะมีการแข่งขันในโครงการนี้ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เส้นทาง อ.แม่สอด จ.ตาก ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย ไปยังจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ และเดินทางไปยังบ้านห้วยส้าน หมู่บ้านที่เป้นหมู๋บ้านคนไทย เชื้อสายไทย ในฝั่งเมียนมาร์ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม แบบไทย ทุกอย่าง เป็นการออกกำลังกายเชิงการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ไทย-เมียนมาร์ แม่สอด-เมียวดี Sister City

 

ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครแม่สอด แถลงข่าวThai-Myanmar Friendship CycLing 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/273315