สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018

เปิดอ่าน 297 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานปล่อยตัว ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี 

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานปล่อยตัว ผู้รักสุขภาพที่สมัครใจเข้าร่วมใน กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายสมาพันธ์ชมรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภาคกลาง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชน และสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง บนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อหารายได้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคม และสนับสนุนสวัสดิการ การศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ในโครงการทุนลูกเกษตรกร เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทาน

 

ตลอดจน เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน และ โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ใกล้เคียง
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน กว่า 5,000 คน สำหรับการ เดิน-วิ่ง ได้แบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย FUN RUN 5 กิโลเมตร MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตร และ HALF MARATHON 21 กิโลเมตร รวมรางวัลทั้ง 3 ประเภท 154 รางวัล ผู้ชนะทุกระยะทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ จาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงในกรมชลประทาน เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทอีกด้วย

สมชาย เกตุฉาย/ภาพข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/272250