วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 “บีพีไอเกมส์”

เปิดอ่าน 29 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 “บีพีไอเกมส์” โดยมีนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากทั่วประเทศ 18 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน พิธีเปิดยิ่งใหญ่ อลังการ

ที่สนามกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 5 “บีพีไอเกมส์” นาฎศิลปจันท์ 2018 โดยพิธีเปิดขบวนพาเหรด ของนักกีฬาจาก 18 สถาบัน สร้างความประทับใจแก่ชาวจังหวัดจันทบุรี และผู้ร่วมงาน เริ่มต้นด้วยชุดการแสดง เกรียงไกรกึกก้องของเจ้าภาพที่ต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนที่ขบวนพาเหรด 18 สถานศึกษาจะเคลื่อนขบวนนำโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ในชุดขบวนชาติพันธ์สีสันต์แห่งล้านนา ต่อด้วยขบวนพาเหรดที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาค ผสมผสานการพัฒนา ภายในคำขวัญที่ว่า กีฬาสร้างสุข ปลุกความสามัคคี ยุค 4.0

โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นักกีฬา ครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแข่งขัน กีฬา บีพีไอเกมส์ ที่เดินทางมาแข่งขันในจังหวัดจันทบุรี กว่า 2,000 คน และมี นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับ จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 5 “บีพีไอเกมส์” นาฎศิลปจันท์ 2018 เป็นกีฬาภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งปีนี้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้มาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญที่ว่ากีฬาสร้างสุขปลุกความสามัคคียุค 4.0 โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล 7 คนวอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ชักกะเย่อ กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์

โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองจันทบุรี และสนามวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 “บีพีไอเกมส์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/271434