ตราด-เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านคลองจาก ร่มเย้น คัพ ครั้งที่ 17 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่

เปิดอ่าน 10 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ตราด-เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านคลองจาก ร่มเย้น คัพ ครั้งที่ 17 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่

 

เมื่อเวลา 19.00 น.เย็นวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายโชคชัย แสนสิทธ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านคลองจาก ร่มเย็น คัพ ครั้งที่ 17 พร้อมด้วยนายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชมรมฟุตบอลบ้านคลองจาก พร้อมด้วยพระอาจารย์สมุห์วุฒิไกร สํวโร เจ้าอาวาสวัดคลองจาก ได้มาทําพิธีสวดมนต์ให้พรแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน ทั้งหมด 46 ทีม แบ่งเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รุ่นประชาชนชาย รุ่นประชาชนหญิง รุ่นพิเศษชาย รุ่นอาวุโส รุ่น VIP รุ่นยักษ์หญิง และ รุ่นยักษ์ชาย ตั้งแต่วันที่ 15-30 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในเขตพื้นที่บ้านคลองจาก มีผู้สนใจในการเล่นกีฬาเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นแล้วการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงขอให้นักกีฬาทุกท่านแข่งขันโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานนําไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และพัฒนาด้านการกีฬาให้ไปสู่กีฬาระดับชาติ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดเศราฐกิจในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันต่อต้านภัยยาเสพติดตลอดมาจนถึงบัดจุบัน โดยหมู่ 8-9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและชอบเล่นกีฬาเป็นจิตใจมาโดยตลอดมา

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด-เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านคลองจาก ร่มเย้น คัพ ครั้งที่ 17 ณ.สนามกีฬาอําเภอคลองใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/269972