ตราด ร่วมมือร่วมใจ จิตอาสาอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะกวาดลานวัดในอำเภอคลองใหญ่

เปิดอ่าน 1,241 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายวิระชาญ ประที่ปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ ได้นําสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คณะครูอาจารย์ และประชาชนจิตอาสา กว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล ทรงห้วงใย และทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสูขของประชาชนเป็นสําคัญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ ออกปฎิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่วัดเป็นครั้งที่ 3

โดยได้ช่วยกันทําความสะอาดจัดเก็บขยะตามลานวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆบริเวณวัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันทําความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม เนื่องในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งจะมีใบไม้จํานวนมากบิวตกลงที่บริเวณลานวัดจํานวนไม่น้อยและเป็นที่ปฎิบัติธรรมเดินทรงกลมด้วย และจากการสังเกตการณ์ทําให้เห็นว่าประชาชนจิตอาสาได้มีการเริ่มการตื่นตัวในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกันทําความสะอาจกันต่อเนื่องตลอดมาทุกครั้งไป ทําให้สถานที่ต่างๆมีความสะอาจบ้านเรือนดูสวยงาม จะไม่ทําให้แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเกิดขึ้นสถานที่ต่างๆได้

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด ร่วมมือร่วมใจ จิตอาสาอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะกวาดลานวัดในอำเภอคลองใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/266098