สระแก้ว สภากาชาดไทยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนตามอำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้ว

เปิดอ่าน 1,245 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ 28 พ.ย 61 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน 500 ผืน เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด ต.คลองหาด  จ.สระแก้ว โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นางเบญจมาศ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน เพื่อได้บรรเทาจากภัยหนาวในปีนี้

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ทางสภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครบวงจรทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัยและการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ ยารักษาโรค ถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการศึกษา วันนี้ทางสภากาชาดไทย ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่อำเภอตามแนวชายแดนที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวไว้ห่มยามมีอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว จัด กุ่มประสิทธิ์ จ.สระแก้ว 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระแก้ว สภากาชาดไทยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนตามอำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/263392