โฆษกไทยศรีวิไลย์! ยื่นให้กำลังใจ ประธาน ป.ป.ช. อย่าแก้ไขหรือผ่อนปรน การยื่นบัญชีทรัพย์สิน นายก-กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอของ ทปอ. ติง มีชัย-พรเพชร-พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทำตัวน่าสงสัย?? ไม่น่านับถือ! ( มีคลิป )

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 16:12
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,036 views

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปของชาติ(ภตช) นำโดย นางสาวภคอร จันทรคณา รองเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ โฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อ่ให้กำลังใจและขอให้คงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ไม่ต้องแก้ไข
นางสาวภคอร กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียน จาก ข้าราชการมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย อดีต กรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของอธิการบดี รองอธิการบดี นายกสภา-กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่ง ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน ทุจริตการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มีฐานะที่ร่ำรวยผิดปกติ ซึ่งช่วง 5 เมษายน 2561 ทาง ภตช. ได้ยื่นเสนอให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ออกประกาศกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะเป็นตำแหน่งที่สามารถหาประโยชน์ได้ ให้คุณให้โทษได้ อาทิ นายกสภา-กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิบดี รองเลขาธิการ รองปลัดกระทรวง ฯลฯ และ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดให้ นายกสภา-กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี รองอธิบดี รองเลขาธิการ รองปลัดกระทรวง กรรมการ สปสช.ฯลฯ ต้องยื่นชี้แจงบัญชีทรัพย์สินต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน จากนั้นจึงมีข่าวว่า จะมี นายกสภา-กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ สปสช. จะลาออกเนื่องจากไม่อยากชี้แจงบัญชีทรัพย์สิน และ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ทปอ) มีข้อสรุปเห็นด้วยที่จะให้ รองอธิการบดีชี้แจงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ด้วยความยินดี แต่ในส่วนของ นายกสภา-กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่เห็นด้วยไม่สามารถชี้แจงบัญชีทรัพย์สินได้เพราะยุ่งยาก จึงจะลาออกจากตำแหน่งจำนวนมากหรือทั้งหมด ถ้า ป.ป.ช.ยังไม่ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว

 

 

 

นายสาวภคอร กล่าวว่า ตรงความเห็นว่า ตำแหน่ง นายกสภา-กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ สปสช. อื่นๆ มีความสำคัญมากสามารถให้คุณให้โทษกับอธิการบดีหรือฝ่ายบริหารได้ ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ก็ทำงานไม่ได้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังทางวิชาการ ผลประโยชน์ ในหมู่ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐตั้งแต่ 1.5 หมื่นล้านบาท ลดหลั่นกันไปตามขนาดของมหาวิทยาลัย ความนิยม ผู้บริหารแต่ละท่านเงินเดือนร่วม 3-7 แสนบาท/เดือน ไม่รวมค่ากรรมการหลักสูตร ไม่นับเงินที่เอาไปทุจริตกัน ข้อสังเกต นายกสภา กรรมการสภา อธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยดังๆบางแห่ง จะมีฐานะร่ำรวยมากกว่า นายกรัฐมนตรี หลายเท่าตัว ซึ่งถือว่าแต่ละตำแหน่งมีจุดเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น สิ่งที่น่าตกใจมากคือ บุคคลสำคัญระดับปรมาจารย์ทางกฎหมายอย่าง อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมาธิการยกร่าง รธน 60 สมาชิก คสช พ่วง นายกสภามหาวิทยาลัย-กรรมการสภามหาวิทยาลัย กว่า 8 แห่ง กลับจะหนีการตรวจสอบไม่ยอมยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช. อีกทั้ง กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะลาออกยกคณะ หรือ แม้แต่กรรมการสภามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของสงฆ์ ก็จะลาออกเช่นกัน ซึ่ง กรรมการสภามีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ระดับ พระราชาคณะชั้นพราหมณ์ ขึ้นไปเป็นกรรมการ ก็จะชิ่งไม่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สิน เป็นแบบนี้แล้ว ประเทศไทยจะยึดถือผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ พระ ได้อย่างไรแม้กระทั้งความโปร่งใสเบื้องต้นยังไม่สามารถทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เลย ยิ่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช) แม้แต่ตัว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.พร้อมพวก จะไม่ยอมให้ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ต่อ สาธารณะ นี่คนร่างกฎหมายยังทำตัวไม่โปร่งใส จะให้ประชาชนเชื่อถือได้อย่างไร

คลิ๊กชมคลิป…

https://youtu.be/EhdxcaixQ6o

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282934775676549&id=1406918579554644


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : โฆษกไทยศรีวิไลย์! ยื่นให้กำลังใจ ประธาน ป.ป.ช. อย่าแก้ไขหรือผ่อนปรน การยื่นบัญชีทรัพย์สิน นายก-กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอของ ทปอ. ติง มีชัย-พรเพชร-พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทำตัวน่าสงสัย?? ไม่น่านับถือ! ( มีคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/256385