สตูล จัดงานสมัชชาคนสตูลพลังพลเมืองแผ่นดินอุทยานธรณีโลกสู่ความมั่นคงยั่งยืน

เปิดอ่าน 2,087 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันนี้8พ.ย.2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7พ.ย.61ที่ผ่านมานายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคนสตูล พลังพลเมือง รักจังสตูล บนแผ่นดินอุทยานธรณีโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนครั้งที่ 7 ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จ.สตูล จัดขึ้นโดย กทบ.และเครือข่ายรักจังสตูล มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้าร่วมกว่า2พันคนกิจกรรมในงานมีการออกร้านจำหน่ายของชุมชนต่างๆนิทรรศการกลุ่มเครือข่ายรักจังสตูลอุทยานธรณีโลกและเครือข่ายประชารัฐ การจัดเสวนาในบทบาทของแต่ละองค์กรเช่นบทบาทรักจังสตูล อุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวควนกาหลง รวมทั้งการเสวนาหาข้อเสนอทิศทางการขับเคลื่อนภายใต้ยุทศาสตร์ภาคประชาชนไปสู่มติสมัชชาคนสตูล ครั้งที่7 เพื่อยื่นต่อรมว.สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยคณะทำงานสมัชชาฯได้ยื่นข้อเสนอสมัชชาฯต่อรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 7 เรื่อง คือ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีทุนรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาตั้งต้นในอำเภอละอย่างน้อย 1 กลุ่มธุรกิจ ตลอดสายพานการผลิตโดยบูรณาการหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดตั้งตามข้อแรก ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาและช่วยสนับสนุนการดำเนินการโดยให้มีผู้แทนจากสมัชชาคนสตูลร่วมด้วย ขอให้สนับสนุนโครงการเฉพาะกิจระยะ 3ปี พัฒนาระบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงระบบการตลาดสมัยใหม่ เพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิค ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนตัวอย่างตำบลละ 1 แห่ง ฯลฯ และมีข้อเสนอต่อจ.สตูล คือให้จังหวัดต้องมีการจัดทำฐานข้อมูบปฏิทินการผลิต และปฏิทินการตลาดในรอบปี เพื่อออกแบบการผลิต การจำหน่ายที่สอดคล้องกับระบบการตลาดให้จังหวัดมีแผนณรงค์คนสตูลกินของสตูลให้ผู้ประกอบการให้วัตถุดิบ ให้จังหวัดแก้ไขปัญหา กองทุน ที่กระจัดกระจายในระดับหมู่บ้านให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จริง และมีข้อเสนอของสมัชชาแต่ละด้านแตกต่างกันไป สำหรับในส่วนของกองทุนหมู่บ้านนั้นจ.สตูลมีกทบ.ทั้งหมด286 กองทุน ๆได้รับงบจากกองทุนประชารัฐ281 กองทุน และในครั้งนี้มีกทบ.ที่ได้เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 รวม 48 กองทุนๆละ 1 ล้านบาท โดยการจัดเวทีสมัชชาครั้งที่8 จะจัดขึ้นที่อ.ท่าแพเป็นครั้งต่อไป

   

ภาพ/ข่าว  นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สตูล จัดงานสมัชชาคนสตูลพลังพลเมืองแผ่นดินอุทยานธรณีโลกสู่ความมั่นคงยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/256004