รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษตรสมบูรณ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

เปิดอ่าน 2,077 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษตรสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน ขับเคลื่อนภาระกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมี นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลเขินและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ผ้าไหมมัดหมี่ย่อมสีธรรมชาติ ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวระดับชุมชน ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้ให้แก่คนชุมชนแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปพื้นถิ่นและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังให้ชมฟรีอีกด้วย

นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง กล่าวว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นแบบ มีเป้าหมายการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้ฐานเรียนรู้ชุมชนเป็นจุดเรียนรู้สร้างและพัฒนาอาชีพให้ชุมชน เช่นฐานเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้าไหมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานถักพรมเช็ดเท้าและฐานเรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่น และการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนจุด Check in Land Mark ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นแบบ ของอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

 

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษตรสมบูรณ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/255903