รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านธาตุน้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

เปิดอ่าน 3,085 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.ที่บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านธาตุน้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน ขับเคลื่อนภาระกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย และนายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นประชาชนในเขตตำบลก้านเหลืองและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้วย่อมสีธรรมชาติบ้านธาตุน้อย OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวระดับชุมชน ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้ให้แก่คนชุมชนแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันปั่นหลอดไหม การแข่งขันกองเชียร์ปั่นหลอดไหม การแสดงสิลปพื้นถิ่นและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังให้ชมฟรีอีกด้วย

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นแบบ มีเป้าหมายการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้ฐานเรียนรู้ชุมชนเป็นจุดเรียนรู้สร้างและพัฒนาอาชีพให้ชุมชน เช่นฐานเรียนรู้การปลุกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้าไหมธรรมชาติ การทอผ้าไหม ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้จักสานและฐานการเรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่น และการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนจุดCheck in Land Mark ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยือนบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ของอำเภออุทุมพรพิสัย ด้วย


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านธาตุน้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/253020