”นครแม่สอด” NAKHONMAESOT Arkahcar Games ดร.นายกฝอ รับธงกีฬา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัด กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” NAKHONMAESOT Arkahcar Games อย่างยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 1,195 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

             ”นครแม่สอด” NAKHONMAESOT Arkahcar Games ดร.นายกฝอ รับธงกีฬา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัด กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” NAKHONMAESOT Arkahcar Games อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อค่ำคืนวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วยนายยงยุทธ จาตุย- นายไสว มีเงิน-นายบรรจง มาคง สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด – พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด เดินทางมาร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “สุโขทัยธานีเกมส์” ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเทศบาลเมืองสุโขทัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปี 2561 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้รับมอบธงประจำการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ต่อจากนายพิเชษฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย โดย “เทศบาลนครแม่สอด” จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬา อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 NAKHONMAESOT Arkahcar Games “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ปี 2562 ที่สนามเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งได้เตรียมความพร้อม 100 % ที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างยิ่งใหญ่ NAKHONMAESOT Arkahcar Games ซึ่งสนามพร้อมแล้ว สมบรูณ์แบบ ซึ่งจะมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินทางมาร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอด จะร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการแข่งขัน NAKHONMAESOT Arkahcar Games “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ในช่วงปลาย ปี 2562 ซึ่งจะใช้สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน เป็นสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท “นครแม่สอด” จะมีการพัฒนากีฬาแบบก้าวไกล ก้าวกระโดด ซึ่งในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั้น จะมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กรรมการ เดินทางมาร่วมการแข่งขัน นับ 1,000 คน นอกเหนือจากการพัฒนาด้านการกีฬาแล้ว เราจะได้ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า ในพื้นที่อย่างมาก เพราะต้องต้อนรับคนที่จะเดินทางเข้ามาจำนวนมาก


ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ”นครแม่สอด” NAKHONMAESOT Arkahcar Games ดร.นายกฝอ รับธงกีฬา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัด กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” NAKHONMAESOT Arkahcar Games อย่างยิ่งใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/252097