สระแก้ว เดินวิ่งปั่นของคนสระแก้วเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 1,053 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นวาระพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย มาโดยตลอด ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้โดยการริเริ่มของโรงพยาบาลศิริราชที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง

 

จึงจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่สำคัญ คือ การออกกำลังกาย ที่สำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการทำงานในภาพรวมของโรงพยาบาลทั้งประเทศ ในการจัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนอย่างเป็นเอกภาพและมีพลังในการปลุกให้สังคมตระหนักและรู้จักแนวทางการรักษาและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการร่วมจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศในครั้งนี้

 

นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะ 11.5 กิโลเมตร มีผู้สมัครจำนวน 530 คน , ระยะ 6 กิโลเมตร จำนวน 900 คน และระยะเดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กิโลเมตร จำนวน 570 คน ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในการดูแลรักษา ป้องกัน ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตต่อไป

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :  สระแก้ว เดินวิ่งปั่นของคนสระแก้วเพื่อสุขภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/252046