รายงานพิเศษ สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด@ 5 อำเภอชายแดน สนามมาตรฐาน ลู่ยางตาตั้น แห่งแรกแห่งเดียว ในจังหวัดตาก ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด- สร้างนครแม่สอด เป็นเมืองสปอร์ตซิตี้

เปิดอ่าน 1,147 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงความคืบหน้า การก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติว่า การก่อสร้างใก้ลเสร็จสมบรูณ์ 100 % แล้ว โดยในบริเวณสนามกีฬาแห่งนี้ประกอบด้วยสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง- ลู่วิ่งยางตาตั้น-กีฬาประเภทลาน กระโดดไกล กระโดดสูง ขว้างจักร ฯลฯ – สนามเซปัคตะกร้อ-สนามลอนเทนนิส-สนามฟุตซอล-สนามวอลเลย์บอล-สนามแบดมินตัน-ฯลฯ ซึ่งทุกสนามเป็นสนามมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ พร้อมอัฒจรรย์ขนาดใหญ๋จุผู้ชมได้ หลายพันคน

สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอชายแดนจังหวัดตาก (อ.แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด-ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) และชาวจังหวัดตาก ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครแม่สอด โดย ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ นอกจากนี้ สนามแห่งนี้กำลังมีการก่อสร้างอัฒจรรย์ ด้านทิศเหนือ ควบคู่กับอัฒจรรย์ด้านทิศที่ประธานนั่ง ทางทิศใต้ อีกจุดเพิ่มเติมด้านทิศใต้ เพื่อให้สนามสมบรูณ์แบบรับผู้ชมแบบเต็มความจุของสนามเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด และลู่วิ่งแบบลู่ยางตาตั้น แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ใน ปี 2562 เทศบาลนครแม่สอด ภายใต้การบริหารงานของ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ-และระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ เช่น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือ ปี 2562 รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 – กีฬานักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งจะมีกีฬาหลายประเภทมาแข่งขันและใช้สนามสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก – กีฬานักเรียน–เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก (อ.แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ-ท่าสองยางและ อ.อุ้มผาง)- การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ (ตาก-เมียวดี) บ้านพี่ เมืองน้อง Sister City แม่สอด(ตาก)- เมียวดี สหภาพเมียนมาร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี-รวมทั้งเป็นสนามฟุตบอลทีมเหย้า เจ้าบ้าน ของ สโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ด NAKHONMAESOT UNITED และใช้สนามฟุตบอลแข่งฟุตบอลในระดับอาชีพ ได้ ตั้งแต่ T 4 ถึงไทยแลนด์ลีก นอกจากนี้สนามกีฬา นานาชาติ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ยังจะใช้ในการแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ สร้างนครแม่สอด เป็นเมืองสปอร์ตซิตี้

 

   ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รายงานพิเศษ สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด@ 5 อำเภอชายแดน สนามมาตรฐาน ลู่ยางตาตั้น แห่งแรกแห่งเดียว ในจังหวัดตาก ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด- สร้างนครแม่สอด เป็นเมืองสปอร์ตซิตี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/250080