แสงนำใจไทยทั้งชาติ!!โรงพยาบาลตะกั่วป่าประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ

เปิดอ่าน 4,043 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

       แสงนำใจไทยทั้งชาติ!!!โรงพยาบาลตะกั่วป่าประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่ห้องประชุมจุติ บุญสูง โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุลนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระ
เกียรติฯ ขึ้น โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมจะจัดในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง 4.5 กิโลเมตรและปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมปั่นจักรยาน 200 คน ทีมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ 800 คน

ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯที่จัดขึ้น เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้านรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านรายโดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนประชากรหรือร้อยละ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิงอันดับ 3 ในเพศชายรองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วย 100 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 พิการร้อยละ 70 นอกจากพิการทางร่างกายแล้วยังทำให้เกิดความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเสี่ยงความเสี่ยง ในการนี้ทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รวมทั้งองค์กรในศูนย์ชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจึงได้ร่วมกันจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและสร้างความตระหนักรู้อาการและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงเป็นดั่งแสงนําใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย.

ภาพ/ข่าว..ทองทิพย์ ประทีป/อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา. รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แสงนำใจไทยทั้งชาติ!!โรงพยาบาลตะกั่วป่าประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/248740