ตาก ประชุมร่วม โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยม(ตอนบน ) ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ( พื้นที่ อ.พบพระ)

เปิดอ่าน 3,018 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

         ประชุมร่วม โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยม(ตอนบน ) ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ( พื้นที่ อ.พบพระ)

ที่ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก นายอภิชาติ เหมือนมนัส

นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอำเภอ ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยม(ตอนบน ) โดยมี ผู้แทนกรมชลประทาน และกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็นไวรอบเม้นท์ จำกัด และบริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน ซึ่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่ อ.พบพระ

ในการศึกษาโครงการดังกล่าวกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน หลังจากที่ได้กำหนด พื้นที่การพัฒนาโครงการที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

การประชุมร่วม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(พบพระ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วยผู้แทนจากส่วนราชการในระดับอำเภอ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก อบต.ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอพบพระ นายกเทศบาลตำบลพบพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม ดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้นายดิฐชัย ฉันติกุล หรือ ส.เส็ง นักธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่ ประธาน กรรมการบริหารบริษัท DC คอนสตรัคชั่น แม่สอด 2012 จำกัด บริษัท เครือ “ดิฐชัย กรุ๊ป” เดินทางมาร่วมงานด้วย

ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก ประชุมร่วม โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยม(ตอนบน ) ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ( พื้นที่ อ.พบพระ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/248078