นายอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ ๙

เปิดอ่าน 3,310 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 13ตุลาคม 2561ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นายอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันครบรอบ2ปีของการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ทางวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติและองค์กรหน่วยงานต่างๆโดยมีพระและเณรร่วมอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน ๙๘ รูป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายอำพล เสนาณรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ ๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/246703