กกต.กลางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. ในปลายเดือน ธ.ค.61

เปิดอ่าน 1,035 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

           กกต.กลางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. ในปลายเดือน ธ.ค.61

วันที่ (10 ต.ค.61) ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดสระแก้ว นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งและคณะ เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รอง กอ.รมน. นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส.

นายธวัชชัยฯ กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่มีความพร้อมสำหรับการเลือก ส.ว.ที่จะมีขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งการเลือก ส.ว. ครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีขั้นตอนการเลือกถึง 3 ระดับ แบ่งเป็นระดับอำเภอ จะมีการเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ระดับจังหวัด จะมีการเลือกในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศ จะมีการเลือกในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการเลือกตั้งจาก กกต.จังหวัดอย่างใก้ลชิด


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กกต.กลางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. ในปลายเดือน ธ.ค.61

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/245998