เดอะโอ๋!!!ประชุมมาตรการในการควบคุมป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขผิดกฎหมาย

เปิดอ่าน 3,050 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันนี้ 10 ต.ค.61 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 /เอราวัณ 2 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทาง มาตรการในการควบคุมป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขผิดกฎหมาย(คำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย.58 เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข)

ตามคำสั่ง ตร. ที่ 519/2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.61 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพิจารณาปรับปรุงแนวทาง มาตรการ ในการควบคุมป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เป็นคณะกรรมการในการศึกษาพิจารณาปรับปรุงแนวทางฯโดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานในการประชุม


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เดอะโอ๋!!!ประชุมมาตรการในการควบคุมป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขผิดกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/245981