พิธีปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด

เปิดอ่าน 47 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

พิธีปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด

เมื่อเวลา 09.00 น. – (24 ก.ย. 61) ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์พอพันธุ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ในฐานะหัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและบรรยายพิเศษ

โครงการนี้ สืบเนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการเกษตร มีความจำเป็นต้องรู้วิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ ซึ่งแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารธุรกิจนั้น อาจใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย รวมถึงการนำระบบดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดความรับผิดชอบในโครงการ ประกอบไปด้วย ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าโครงการ และที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยการบริการวิชาการ และการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ทั้งกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2561 จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในวันที่ 24 กันยายน 2561

นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริหารจัดการดีเด่นประกอบด้วย

1. กะเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
2. ถ่านอัดจากเปลือกมังคุด
3. น้ำยาล้างจานไฟเตอร์
4. น้ำเห็ดเยื่อไผ่
5. เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำมังคุด
6. แปรรูปหมอนยางพารา

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนแล้วยั งมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากกว่า 50 กลุ่มวิสาหกิจ

ด้านรองศาสตราจารย์พอพันธ์สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นับเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ที่มีการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้สนต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และทีมงานที่ปรึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

    ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  / น.ส.อาย์พรกานต์ ศิริวงษ์ ทีมข่าวภูมิภาค
    นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/241989