จันทบุรี สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน ตชด.พื้นที่จันทบุรี และ ตราดรวม 120 ทุน

เปิดอ่าน 2,019 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

        จันทบุรี-สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน ตชด.พื้นที่จันทบุรี และ ตราดรวม 120 ทุน

วันนี้ ( 28 ก.ย.61 ) ที่โรงเรียนบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนวันพ่อแห่งชาติ แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำแดง 15 ทุน โรงเรียนบ้านคลองมะลิ 15 ทุน โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลน์ 15 ทุน โรงเรียนบ้านบ่อชะอม 15 ทุน โรงเรียนบ้างหางแมว 15 ทุน โรงเรียนบ้างคลองแดง 15 ทุน โรงเรียนบ้านท่ากุ่ม 15 ทุน และโรงเรียนบ้านเขาฉลาด 15 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร แบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยมี พันตำรวจโท พลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมผู้อาสาช่วยการศึกษาและประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ นำสมาชิกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เด็กนักเรียนดังกล่าว สำหรับสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสพความทุกข์และมีความขัดข้องต่างๆ ช่วยเหลือการศึกษาส่วนกลางและในถิ่นกันดาร เผยแพร่ให้การศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรม วัฒนธรรม สนับสนุนการศึกษาของผู้ใหญ่และเด็ก ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน จัดหาเงินเพื่อใช้ในกิจการของสมาคมและช่วยเหลือผู้ประสพความทุกข์และช่วยเหลือด้านการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีและนำเงินทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จันทบุรี สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน ตชด.พื้นที่จันทบุรี และ ตราดรวม 120 ทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/241980