อำเภอไพรบึงเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดินแดง สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

เปิดอ่าน 2,132 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

          อำเภอไพรบึงเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดินแดง สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน โดยมีนายจรัญ ใจห้าว พัฒนาการอำเภอไพรบึง นำข้าราชการ ผู้นำองค์กรท้องถิ่นและประชาชนบ้านดินแดง ตำบลดินแดง ร่วมกิจกรรมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดินแดง ซึ่งอำเภอไพรบึงมีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน การกระจายรายได้ให้แก่คนชุมชน ซึ่งอำเภอไพรบึง มีสินค้า OTOP ที่สร้างรายได้เป็นสินค้าโอทอปห้าดาว ผ้าไหมมัดหมี่เขมรโบราณและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์ เป็นต้น

นายจรัญ ใจห้าว พัฒนาการอำเภอไพรบึง กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้า และบริการชุมชนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอยางชุมน้อยได้ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอไพรบึงเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดินแดง สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/241971