สหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด เปิดการแข่งขันฟุตบอลโคออฟลีกคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561  

เปิดอ่าน 1,089 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

 

          สหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด เปิดการแข่งขันฟุตบอลโคออฟลีกคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลโคออฟลีกคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายบัญชา สมาคม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัดและนายวันนา อินเตสะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด นำกลุ่มสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และหน่วยงานในเขตอำเภอไพรบึง เข้าแข่งขันจำนวน 7 ทีม ประกอบด้วย ทีมกลุ่มครูไพรบึง ทีมโรงพยาบาลไพรบึง ทีมชมรมกีฬาไพรบึงไพร ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงไพรบึง ทีมตำรวจไพรบึง ทีมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมและทีมสหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด

นายบัญชา สมาคม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่205 หมู่ที่ 15 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ระหัสไปรณีย์ 33130 โทร.045675052 ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 3,505 คน มีทุนดำเนินการจำนวน 554,349,746.32 บาท และมีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน การจัดแข่งขันฟุตบอลโคออฟลีกคัพในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคมให้แก่สมาชิก ให้มีความรักสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของสหกรณ์ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชน สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานราชการได้แสดงความรักสามัคคีทางการศึกษา มีพลานามัยที่ทางจิตใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ศรีสะเกษ 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สหกรณ์การเกษตรไพรบึงจำกัด เปิดการแข่งขันฟุตบอลโคออฟลีกคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561  

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/238937