จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานยิ่งใหญ่ที่ห้างเซ็ลทรัล รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

เปิดอ่าน 29 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

 จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานยิ่งใหญ่ที่ห้างเซ็ลทรัล รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 14 ก.ย.2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันเปิดงาน ช็อป ชิม ชิลล์ OTOP แปดริ้ว 2018 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 -17 กันยายน 2561 โดยภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 50 ร้านค้า
นายสุวิทย์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการลงทุนแปรรูปสินค้าการเกษตร ต่อยอดนวัตกรรม OTOP ส่งเสริมการตลาด สร้างความยั่งยืน เพื่อเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กำหนดทิศทางให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่พักอาศัยชั้นดี ทันสมัย และเป็นมาตรฐานโลก เพื่อรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร

นายสุวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จึงได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สู่นวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในเรื่องการบริหารกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ถูกใจของผูบริโภคโดยทั่วไปทั้งในจังหวัดและภายนอกจังหวัดต่อไปในอนาคตวันข้างหน้า


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานยิ่งใหญ่ที่ห้างเซ็ลทรัล รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/236860