นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนราธิวาสประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 นี้ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เปิดอ่าน 1,243 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

       นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนราธิวาสประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 นี้ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ 14 ก. ย. 61 ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี 2561 ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 สืบทอดกันเป็นปีที่ 43 โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ในด้านต่างๆแก่ประชาชน และการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย งานของดีเมืองนราปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1726 กันยายน 2561ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ภายในงานประกอบด้วย กองงานริ้วขบวนแห่ทางบกจำนวน 16 ริ้วขบวน และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา

ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ กองงานวันลองกอง ชึ่งมีการจัดนิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0 ”ซึ่งเป็นการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณะสุข จาก 29 หน่วยงาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรในโรงเรียน การตอบปัญหาทางการเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวันที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้านต่างๆ และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานวันลองกองด้วย กองงานประชันเสียงนกเชาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาชมงานจะได้รับความรู้ ความบันเทิงความสนุกสนาน และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาสและขนม อาหารโบราณที่หาทานได้ยาก นอกจากนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส ได้อีกด้วยในส่วนของความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตลอดทั้งการจัดงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนราธิวาสประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 นี้ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/236797