ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประชุมจัดโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เปิดอ่าน 2,102 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมจัดโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมหารือร่วมกับพลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด เลขานุการคณะกรรมการจัดโครงการ 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา พร้อมด้วยคณะจากกองทัพเรือภาคที่ 1 และผู้แทนจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรับทราบแนวทางในการเตรียมการจัดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี) โดยมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายอำเภอบางใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
รัฐบาลได้กำหนดให้จัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบจัดงาน “250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 โดยจะย้อนรอยเส้นทางเดินทัพเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ขบวนเรือดังกล่าวจะถึงจังหวัดนนทบุรีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

 

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประชุมจัดโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/236723