ปราจีนบุรี มอบประกาศนียบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เปิดอ่าน 64 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 10 สค.61 ที่หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ
นางสาวจิรภา ทองสิริ นายอำเภอศรีมโหสถ
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่กำนันผู้
ใหญ่บ้านดีเด่น ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
เป็นเกียรติแก่ผู้นำท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายปกครอง
ระดับตำบลหมู่บ้านที่นำนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤิทธิ
อย่างเป็นรูปธรรม

เครดิตภาพ/แพทย์ประจำตำบล( เฉลียว คงเสือ)
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปราจีนบุรี มอบประกาศนียบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/223938