สจล.จัดแข่งขันเกม Dot A 2 มีมหาลัยจากทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

เปิดอ่าน 2,683 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

image

จากความคิดริเริ่มของ KMITL E-Sports ซึ่งเป็นชมรม eSport ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ต้องการจะจัดการแข่งขัน U-League โดยเชิญชวนตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปีนี้จะแข่งเกม Dota 2 ตอนนี้ก็ได้ประกาศรายชื่อสถาบัน 16 แห่งที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันนี้แล้ว
รายชื่อ 16 สถาบันมีดังนี้
1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8) มหาวิทยาลัยบูรพา

9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิตและท่าพระจันทร์)

11) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13) มหาวิทยาลัยศิลปากร

14) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

15) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

16) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

image
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ของการแข่งขัน ทั้งเรื่องกติกา, กำหนดการและสถานที่ ตลอดจนการจัดอันดับและรางวัลต่างๆ ยังไม่มีการประกาศออกมา ทั้งนี้ได้มีการประกาศตั้งเพจ U-League Thailandเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของการแข่งขันนี้ต่อไปในอนาคต

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว
ที่มา – เพจ KMITL E-Sports

วิกิพีเดีย/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สจล.จัดแข่งขันเกม Dot A 2 มีมหาลัยจากทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/22288