คลองใหญ่ พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวกัมพูชาจํานวนมากร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 157 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 27 กค.2561 โดยมีนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ณัฏฐมารัตน โอชนานนท์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ และชาวกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามะกะ และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2561 ที่บริเวณอุโบสถวัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

สําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในส่วนของอําเภอคลองใหญ่ ทุกวัดต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรม การจัดพิธีในวันนี้ประกอบไปด้วย การสวดพระพุทธมนต์ การเจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และกิจกรรมการเวียนเทียน พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ต่างพร้อมใจกันประกาศตนว่าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงพระปฐมเทศนา หรือ การแสดงพระธรรมครั้งแรก เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีองค์ประกอบของพระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คลองใหญ่ พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวกัมพูชาจํานวนมากร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/219282