นราธิวาสจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟุตบอลเรา CUP 2018 ของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

เปิดอ่าน 181 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


ณ สนามหญ้าเทียม ป.บดินทร์นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นราธิวาส นายสรุพร พร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ฟุตบอลโลก ฟุตบอลเรา CUP 2018 ” โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนมาก โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม
ด้วย ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนราธิวาสที่มีใจรักกีฬา เพื่อเป็นกลุ่ม/หน่วยประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับสถานศึกษาทุกระบบ โดยนำการกีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสานสัมพันธ์มิตรภาพ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกลุ่ม “ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส” โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในทุกระบบ และได้ส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลามัยที่ดี แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 2.เพื่อจัดหากองทุนในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีขาดทุนทรัพย์และเด็กกำพร้าในสถานศึกษาทุกสังกัด

นายสรุพร พร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการกีฬาด้วยดีเสมอมา เพราะตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา นอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพร่างกายและสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยปรับปรุงในด้านความคิด และอุปนิสัยของบุคคลให้เป็นผู้มีความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีต่อกันอีกด้วย

ซึ่งจัดการแข่งขันฟุตบอลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ฟุตบอลโลก ฟุตบอลเรา คัพ 2018 “ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา เห็นความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกาย และเป็นการสานสัมพันธ์มิตรภาพ เครือข่ายระหว่างกัน รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และให้การสนับสนุนการกีฬามากยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาสจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟุตบอลเรา CUP 2018 ของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/213948