บุรีรัมย์ ผู้ว่าฯโชว์สเต็ปกระโดดเชือก รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย ป้องกันโรคหัวใจ ( ชมคลิป )

เปิดอ่าน 185 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน เล่นกีฬากระโดดเชือก ภายใต้โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(13 ก.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการ อบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ ที่หอประชุม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 2 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนสนใจการออกกำลังกาย ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายมณฑป ผลาสินธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ร่วมเปิดโครงการ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และได้ดำเนินโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชนหัสมาสนใจ และเล่นกีฬากระโดยเชือกเป็นทางเลือกของการออกกำลังกาย ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านเช่น ด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น หัวใจสามารถส่งผ่านปริมาณเลือดสู่ส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้น


รวมทั้งช่วยพัฒนาการทางดานความแข็งแรง ความอดทนและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านจิตใจ ช่วยให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ด้านความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นและความกล้าแสดงออก รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดทั้งการพัฒนาทักษะและเทคนิคการกระโดดเชือกให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติได้

ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บุรีรัมย์ ผู้ว่าฯโชว์สเต็ปกระโดดเชือก รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย ป้องกันโรคหัวใจ ( ชมคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/213147