จังหวัดศรีสะเกษฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติดประจำปี 2561

เปิดอ่าน 143 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 โดยมี จ.อ.สมควร สิงห์คำ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ นำเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติหรือกลุ่มว่างงานหรือเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยงานสาธารณะประโยชน์ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติหรือกลุ่มว่างงานหรือผู้มีจิตอาสาช่วยงานสาธารณะประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว / ชุมชน ได้ตะหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด เพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกลุ่มของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษปลอดจากสารเสพติดต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติดประจำปี 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212657