สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารที่นราธิวาส  ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายตามประกบยิงเสียชีวิต ขณะเดินทางจากบ้านพักไปปฏิบัติหน้าที่

เปิดอ่าน 165 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

      เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอกพัฒชัย สุรีย์ อายุ 36 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังตอนส่ง หน่วยสนับสนุน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายตามประกบยิงเสียชีวิต ขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จากบ้านพักในพื้นที่ อ.ระแงะ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 อ.สุไหงปาดี เหตุเกิดพื้นที่บ้านจอมอง หมู่ที่ 11 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกพัฒชัย สุรีย์ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ /ข่าว-อัสวรรค์ สะมะแอ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารที่นราธิวาส  ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายตามประกบยิงเสียชีวิต ขณะเดินทางจากบ้านพักไปปฏิบัติหน้าที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212635