จังหวัดศรีสะเกษเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

เปิดอ่าน 94 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องดาวินซี่ ชั้น 2 โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำ 5 เสือแรงานร่วมบูรณาการกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรจำนวน 220 คน ทั้งนี้เพื่อให้วิทยากรนำความรู้ไปฝึกอบรมให้แก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10,986 คน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมนอกจากการทำไร่ทำนาทำงานภาคเกษตรกรรม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษและรัฐบาลต่อไป


บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212628