ชมรม ALL FOR ONE THILAND จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อความดีที่ยังยืน พร้อมมอบเก้าอี้เล็คเชอร์ ไว้สำหรับให้ผู้ต้องขังหญิงใช้ในการศึกษา

เปิดอ่าน 120 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


ที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ ประธานชมรม ALL FOR ONE THILAND จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อความดีที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ทางผู้ต้องขังหญิง ได้รับความสนุกสนาน ที่เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ที่ต้องห่างจากครอบครัว โดยได้นำมีการแสดงด้านหน้าเวที ในเรื่องของการขับร้อง และเต้น รวมถึงมีน้องเพชร กีตร้าจิ๋ว และผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำเด็ก มาร่วมเรียกความคลื้นเครง อีกด้วย


นอกจากนั้นนางจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี เป็นตัวแทนรับมอบเก้าอี้เล็คเชอร์จำนวน 100ตัว จากทางชมรม ALL FOR ONE THILAND ที่เผยว่า จะนำไปใช้สำหรับการศึกษา เนื่องจากทางทัณฑสถานหญิง ได้มีการเน้นสอนความรู้ให้กับทางผู้ต้องขังหญิงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทางผู้ต้องขังได้รับแต่สิ่งที่ดี เพื่อจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมด้านนอกได้อย่างปกติ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบชีพเลี้ยงตัวเองต่อไป

 

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชมรม ALL FOR ONE THILAND จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อความดีที่ยังยืน พร้อมมอบเก้าอี้เล็คเชอร์ ไว้สำหรับให้ผู้ต้องขังหญิงใช้ในการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212577