ชาวแม่สอด เป็นปลื้ม เทศบาลนครแม่สอด คว้า รองแชมป์ ได้ 42 เหรียญ 14 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “นครแม่สอดวิชาการ” มี อปท.จาก 17 จว.ภาคเหนือ กว่า 140 อปท.เข้าร่วมแข่งขัน

เปิดอ่าน 343 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน ในโอกาสที่เทศบาลนครแม่สอด เป็นเจ้าภาพการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “นครแม่สอดวิชาการ” โดยในการแข่งขันครั้งนี้เทศบาลนครแม่สอด ได้รองแชมป์ คว้ามาได้ถึง 42 เหรียญ 14 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ชนะทีมจากองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นระดับใหญ่ๆในภาคเหนือหลายจังหวัด โดยแชมป์ในครั้งนี้คือทีมจากเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นท้องถิ่นและจังหวัดใหญ่ ซึ่ง เทศบาลนครเชียงราย แชมป์ครั้งนี้ได้ไป 53 เหรียญ 17 เหรียญเงิน โดยมีทีมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 140 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่ง อปท. ที่ได้รับเหรียญรางวัล 10 อันดับแรก ประกอบด้วยเทศบาลนครแม่สอด เจ้าภาพ- เทศบาลนครเชียงราย แชมป์-องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ –เทศบาลนครเชียงใหม่-องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงราย-เทศบาลนครลำปาง-เทศบาลเมืองลำพูน-เทศบาลเมืองพะเยา-เทศบาลเมืองแพร่-และเทศบาลเมืองสวรรคโลก ฯลฯ เป็นต้น โดยมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2561 ที่เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

รายงานข่าวแจ้งว่าในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “นครแม่สอดวิชาการ” มีคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาร่วมงานหลายพันคน ทำให้มีเงินสะพัดในพื้นที่จำนวนหลายสิบล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่นครแม่สอด อีกด้วย งานนี้ชาวนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นปลื้มและดีใจ ทีมนักเรียน เทศบาลนครแม่สอด ได้รองแชมป์ และมีเงินสะพัดในท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวในการจัดงานครั้งนี้จำนวนมาก

ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาวแม่สอด เป็นปลื้ม เทศบาลนครแม่สอด คว้า รองแชมป์ ได้ 42 เหรียญ 14 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 “นครแม่สอดวิชาการ” มี อปท.จาก 17 จว.ภาคเหนือ กว่า 140 อปท.เข้าร่วมแข่งขัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212387