ปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เปิดอ่าน 226 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันนี้10 ก.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน บ้านวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมี พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด รัมลี บิน จาฟาร์ บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย ผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย , นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด สตูล ,พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ฉก.ร.5 , พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน 2 , ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน และประชาชนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


ซึ่งโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่ามีมากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกินและการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้พื้นที่ป่าต้นน้ำ มีปริมาณน้อยลง เกิดภาวะแห้งแล้ง และเมื่อถึงฤดูฝนไม่มีป่าคอยดูดซับน้ำฝน ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดิน และภาวะน้ำป่าไหลหลาก เป็นผลให้เกิดปัญหาอุกทกภัย น้ำป่าไหลเข้าท่วมที่อาศัยและพื้นที่ทำกินของประชาชน กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้ตระหนักเสมอว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงได้ทำโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติ โดยมีห้วงดำเนินการตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2561 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน หมู่ที่ 4 บ้านวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรม จำนวน 11 ไร่ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และ ป่าไม้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อให้ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย ได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้ร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน และมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น หลังการดำเนินการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า ส่งผลให้แหล่งต้นน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ และพื้นที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ จะช่วยให้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ได้กลายเป็นป่าที่สมบูรณ์ งดงามตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของชาวสตูลต่อไป

นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212347