น้ำตก ทีมอโบ Thi Mo Bo = Unseen in Thailand ที่ บ้านท่าสองยาง=แม่ตะวอ-แม่จวาง น้ำตกริมทาง ธรรมชาติ ท่าสองยาง-มุ่งสู่ แม่สะเรียง Landmark ชายแดนไทย-เมียนมาร์

เปิดอ่าน 264 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จากการที่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บริเวณ บ้านแม่ตะวอ-แม่จวาง 2 ข้างทางถนนสาย 105 มีน้ำไหลลงมาจากยอดดอยภูเขาสูง ทำให้กลายเป็นสายน้ำตกริมทาง บ้านแม่ตะวอ เกิดน้ำตกที่สวยงามนามว่า Thi Mo Bo น้ำตก ทีมอโบ Thi Mo Bo Waterfall อยู่บริเวณเส้นทาง ถนนทางหลวงแผ่นดิน จาก อ. แม่สอด-อ.แม่ระมาด-อ.ท่าสองยาง ไปยัง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณบ้านท่าสองยาง หรือบ้านแม่ตะวอ หมู่ 1 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ทำให้กลายเป็นสายน้ำตก ริมทาง บ้านแม่ตะวอ มีนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป-มา ต่างแวะเที่ยวและถ่ายรูปจำนวนมาก เส้นทางสายนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีมนต์เสน่ห์ขึ้นมาทันที เดินทางจาก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มุ่งสู่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เขตบ้านแม่ตะวอ-แม่จวาง ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาก จ.ตาก น้ำตกทีมอโบ Thi Mo Bo Waterfall เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสวยงามและโดดเด่น เสน่ห์แห่งความงดงาม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำตกแห่งนี้จะกลับมาหาเรา ไอหมอก กลิ่นดิน ต้นไม้ ใบหญ้า 2 ข้างทางบ้านแม่ตะวอ-แม่จวาง เมื่อฝนตกจึงกลายเป็นน้ำตก ที่สวยงามข้างทาง ไปแล้ว และเป็นที่นิยมและจุดถ่ายภาพเพื่อลงในโซเซียลจำนวนมาก จากหมู๋บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม บ้านแม่ตะวอ จึงถือได้ว่าเป็น Unseen in Thailand อีกแห่งหนึ่งด้วยมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติ Landmark ชายแดนไทย-เมียนมาร์ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : น้ำตก ทีมอโบ Thi Mo Bo = Unseen in Thailand ที่ บ้านท่าสองยาง=แม่ตะวอ-แม่จวาง น้ำตกริมทาง ธรรมชาติ ท่าสองยาง-มุ่งสู่ แม่สะเรียง Landmark ชายแดนไทย-เมียนมาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/206347