โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

เปิดอ่าน 142 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้(19 มิถุนายน 2561) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางไปที่  โรงเรียนวังบ่อวิทยา ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมี นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา พร้อมทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครอง ร่วม ต้อนรับ โดยโรงเรียนวังบ่อวิทยา  มีนักเรียน จำนวน 236 คน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การปลูกฝังอุดมการณ์ รู้หน้าที่ มีวินัย ความสามัคคี และความรักชาติ  การสนใจใฝ่การศึกษา ฯลฯ ให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมอบสื่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด อุปกรณ์กีฬา ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียน อีกด้วย

 

 

 

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/205731