แถลงผลงานการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน นายประเสริฐ

เปิดอ่าน 156 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่  19 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดประชุมพบสื่อมวลชน กรรมการชมรมผู้ปกครอง เพื่อแถลงผลงานการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน นายประเสริฐ เทียนสันต์ รอง.ผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ฯ สังกัด ส.นง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และให้สื่อมวลชน และตัวแทนของผู้ปกครอง ทราบขั้นตอนการบริหารจัดการการประกอบอาหาร ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของคณะคุณครู นักเรียน และอาคารสถานที่ รวมถึงปริมาณและคุณภาพของอาหารที่ให้นักเรียนบริโภคแต่ละวันอย่างเพียงพอโดยมีเมนูอาหาร 20 เมนู จากนั้นพาสื่อมวลชนและผู้ปกครองเยี่ยมชม สถานที่เลี้ยงอาหารของนักเรียน มีสื่อมวลชน และผู้ปกครอง ประมาณ 20 ท่านร่วมกิจกรรม”ทุกอย่างจัดว่าดี ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถือว่าผ่านในสายตาสื่อมวลชน โดยการบริหารจัดการรับผิดชอบของคุณครูวันเพ็ญ เหี้ยมโท้ และนางสาว หนึ่งนุช ผลปราชญ์ผูรับผิดชอบโครงการนี้

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แถลงผลงานการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน นายประเสริฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/205723