ตรวจเข้ม!!พานิชย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30 นายลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา!!

เปิดอ่าน 69 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันนี้( 13 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 น. ที่ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า งานวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี พานิชย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ทหาร ตำรวจ อส. กอ.รมน.นนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า30 นายลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ย่านห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า เพื่อขอความร่วมือผู้ประกอบการในย่านดังกล่าวไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และถ้าเป็นความผิดเพื่อการค้า ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน-2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดในเรื่องของ พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งจะควบรวมทั้งมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 108 และมาตรา 109 โดยมาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพ/ข่าว สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตรวจเข้ม!!พานิชย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30 นายลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/203698